Преодоляване недостига на средства и липсата на ликвидност, настъпили в резултат от епидемичния взрив от COVID-19

Преодоляване недостига на средства и липсата на ликвидност, настъпили в резултат от епидемичния взрив от COVID-19

Проект и главна цел: Преодоляване недостига на средства и липсата на ликвидност, настъпили в резултат от епидемичния взрив от COVID-19 Бенефициент: ТОТЕМ МС ЕООД Обща стойност: 7 100.00 лв., от които 6 035.00 лв. европейско и 1 065.00 лв. национално съфинансиране. Начало: 14.07.2020 г. Край: 14.10.2020 г.