Дати за фотокурс

Дати: 12 октомври 2020 г., 11 януари 2021 г., 22 март 2021 г. Курсовете ще се провеждат във фотостудио ТОТЕМ на ул.“ Лерин“, 7а, Пловдив с техническата подкрепа на: TAMRON, BENRO, TENBA, PENTAX